Zoeken

Gepromoveerd op Klimmateriaal

Snelle en gratis levering

5 jaar fabrieksgarantie

100 dagen retourgarantie

NEN-EN 1004 en 1298 voor rolsteigers: dit houdt het in

U ziet het waarschijnlijk wel vaker op websites verschijnen; “onze producten voldoen aan de NEN-normeringen”. Maar wat houdt dat eigenlijk in? NEN is een afkorting voor Nederlandse Norm. Het NEN draagt bij aan het tot stand komen van normen en de stichting zorgt ervoor dat de normen worden beheerd en gepubliceerd. Deze normen vormen een belangrijke basis voor veilige en duurzame producten en installaties, vaak doordat deze normen ook zorgen voor veilige en efficiënte totstandkoming van deze producten en instanties. Veel Nederlandse normen voldoen ook aan de Europese normen, dat wordt dan aangeduid met NEN-EN. Daarnaast komt ook veel overeen met internationale normen, wat wordt aangeduid met ISO.

NEN-EN normen voor rolsteigers: 1004 en 1298

Voor rolsteigers zijn er ook NEN-EN normen opgesteld. Dat is gericht op de kwaliteit en veiligheid van de rolsteigers. Allereerst de NEN-EN 1004. Deze geldt voor rolsteigers die opgebouwd zijn uit gefabriceerde onderdelen en richt zich op de constructie en uitvoering van de rolsteigers. In deze norm wordt alles beschreven omtrent afmetingen, materialen, belastingen, veiligheid en prestatie-eisen van rolsteigers.

NEN-EN 1298

De NEN-EN 1298 normering is er ook voor rolsteigers, maar richt zich erop dat iedere rolsteiger dient te zijn voorzien van een handleiding voor het gebruik ervan. Deze moet beschikbaar zijn in de Nederlandse taal en voldoen aan de NEN-EN 1298 normering. De leverancier van de rolsteiger is verantwoordelijk voor het samenstellen van de gebruikershandleiding. In deze gebruikershandleiding moeten de volgende belangrijke aspecten terugkomen:

– Algemene informatie over de maximale opbouwhoogte en toelaatbare belasting – De manier van opbouwen en afbreken met daarbij welke hulpmiddel en hoeveel personen daarvoor nodig zijn – Mogelijke configuraties – Hoe te gebruiken – Inspectie, beheer en onderhoud

Aanvullende punten over het opbouwen van rolsteigers vanuit de ARBO wet

Daarnaast staat er in de ARBO wet ook het een en ander over het werken met en opbouwen van rolsteigers. In een algemeen deel gaat het vooral over keuringen en wanneer bepaalde materialen of producten gekeurd moeten worden. Daarnaast moet te allen tijde al het mogelijke gedaan worden om valgevaar te voorkomen. Daarnaast mogen steigers volgens de ARBO wet alleen worden opgebouwd, afgebroken of ingrijpend veranderd onder leiding van een bevoegd persoon. Daarnaast moeten alle werknemers een voor de beoogde werkzaamheden toereikende, specifieke opleiding hebben gevolgd die vooral gericht is op:

– het begrijpen van montage-, demontage en het ombouwschema van de steiger – veilig kunnen monteren, demonteren en ombouwen van de steiger – maatregelen kennen die getroffen moeten worden ter preventie van het risico dat personen of voorwerpen vallen – veiligheidsmaatregelen kennen bij veranderende weersomstandigheden die afbreuk kunnen doen aan de veiligheid van de steiger

Overige rolsteiger keurmerken en certificering

Lees meer over overige rolsteiger keurmerken en certificering op: – NEN-EN 1004 en NEN-EN 1298 voor rolsteigers: dit houdt het in – EN-131 en EN-132 voor ladders en trappen – Rolsteiger.net: aangesloten bij het VSB netwerk

Menu