Zoek

Gepromoveerd op Klimmateriaal

Snelle en gratis levering

5 jaar fabrieksgarantie

100 dagen retourgarantie

Rolsteiger.net is aangesloten bij het VSB Netwerk. Hierdoor bent u verzekerd van producten die veilig en van de allerbeste kwaliteit zijn. De VSB heeft als missie om de maatschappelijke erkenning van het vakgebied “werken op hoogte” te verbeteren. Dit doen ze op de volgende vlakken:

 Veilig werken

Voor de VSB en alle leden daarvan is veilig werken op hoogte het allerbelangrijkste. VSB is de belangenbehartiger en zet alle facetten op het gebied van veilig werken en veiligheid in het algemeen, centraal.

 Innovatie

Samen met de leden gaat VSB constant op zoek naar manieren om veiliger, duurzamer en efficiënter op hoogte te werken door de branche-ontwikkelingen op het gebied van materiaal, technologie, vakkennis en werkprocessen in nauwlettend in de gaten te houden.

 Het delen van kennis

VSB zorgt ervoor dat technische vakkennis en ervaringen gedeeld worden met leden, zodat zij als eerste op de hoogte zijn van de innovaties. Hiervoor is ook een gedegen scholingsstructuur opgezet.

 Duurzaam werken

Niet alleen veilig werken is belangrijk. Het hebben van een verantwoorde bedrijfsvoering en gezond en veilig werken, zorgt voor duurzaam inzetbaar personeel. Daarom maakt de VSB zich sterk voor goede scholing en eer arboregelgeving die naadloos aansluit op de praktijk.

Sectie steigerbedrijven van de VSB

De VSB bestaat uit verschillende secties, en Rolsteiger.net is natuurlijk lid van de sectie steigerbedrijven. Alle leden, dus ook Rolsteiger.net, voldoen aan de waarborgregeling VSB. In deze waarborgregeling zijn de normen en eisen vastgelegd waar leden aan moeten voldoen. Dit waarborg is er voor klanten, opdrachtgevers en overheden en staat voor kwaliteit, veiligheid en deskundigheid. Elke drie jaar worden alle leden van de VSB opnieuw getoetst om de kwaliteit kunnen blijven garanderen. Hierdoor hebben de klant, opdrachtgever en overheid de zekerheid dat het bedrijf dat lid is van de VSB in staat is om veilig te werken en kwaliteit te leveren. Een VSB-lidbedrijf werkt daarnaast onder meer:

– aantoonbaar met geschoold personeel

– als een specialist die een tijdelijke werkplek op hoogte levert

– op een niveau dat aantoonbaar hoger ligt dan de wettelijke minimumeisen

– als steigerbedrijf binnen de kaders van de Richtlijn Steigers en ook het montagepersoneel voldoet aan de kwalificaties die de Richtlijn stelt.

Overige rolsteiger keurmerken en certificering

Lees meer over overige rolsteiger keurmerken en certificering op:
– NEN-EN 1004 en NEN-EN 1298 voor rolsteigers: dit houdt het in
– EN-131 en EN-132 voor ladders en trappen
– Rolsteiger.net: aangesloten bij het VSB netwerk

Menu